Curriculum vitae

Kernwaarden:

Met hart en ziel

 

Passie 

Inspiratie 

Authenticiteit 

Persoonlijk

Duurzaam rendement

 

Gericht op lange-termijn relatie

Betrokken 

Resultaatgericht en aanspreekbaar op eindresultaat 

Anders kijken

Positief

Multidisciplinair 

Verbanden zien

verbindingen leggen 

mogelijkheden zien 

Frisse en vernieuwende oplossingen 

Ik ben een bedrijfskundige (RUG 1982-1987). Een generalist die nieuwsgierig en vanuit een breed perspectief naar thema’s en onderwerpen kijkt. Ik ben ervan overtuigd dat we in een tijdperk leven waarin de maatschappij een forse transitie doormaakt. Bestaande organisatievormen, businessmodellen en (onderwijs)methoden werken niet meer naar behoren en worden steeds vaker vervangen door nieuwe. In die transitie probeer ik als ‘kantelaar’ een rol te spelen. Een kantelaar die organisaties en de samenleving helpt om van systeemgericht naar mensgericht te transformeren. 

 

Verbindende factor 

Ik ben een ‘mensen mens’ met een groot en divers netwerk. Daar waar ik kan probeer ik mensen 

met elkaar te verbinden waardoor zij elkaars kennis en ervaring zo goed mogelijk gebruiken. 

Daarmee boor ik vaak nog niet benut potentieel en potentiële kennis en ervaring aan. Zo ben ik als initiatiefnemer betrokken bij SVV Gilde Plus, waar we zzp’ers en uitkeringsgerechtigden weer in hun kracht zetten en daarna zo mogelijk koppelen aan ondernemers met ideeën. 

 

Mijn sleutel tot succes 

Doordat ik in of met veel soorten organisaties heb gewerkt, in diverse branches, kan ik me snel 

inleven in de wereld van mijn klant. Ik ben positief en zie eerder kansen en mogelijkheden dan 

belemmeringen. Ik ben in staat om met frisse en vernieuwende oplossingen te komen, verbanden te zien en bruggen te slaan. Ik adviseer niet alleen maar ben als projectmanager/coördinator het liefst ook bij de uitvoering betrokken. 

 

Op m'n lijf geschreven: 

Concepten bedenken en realiseren, mensen inspireren, brainstormen, sparren, projectgericht werken, mensen met elkaar in contact brengen, coalities smeden, de wereld een stukje mooier maken.

Eigenschappen

Initiatiefrijk, betrokken, positief, probleemoplossend, creatief, planmatig.

 

Specialismen

Project-/programmamanagement, marketing en communicatie (zowel strategie als uitvoering),
new business development, strategie (business model canvas methode).

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018-2019 by Lageman.nl. Proudly created with Wix.com