Een frisse blik

Hoe spelen bedrijven in op de steeds maar sneller

veranderende wereld? En voor welke
maatschappelijke uitdagingen staan we daarbij?

Project- en programmamanager Jaap Lageman helpt bedrijven en organisaties door positief en nieuwsgierig te zijn, kansen te zien en en die samen met opdrachtgevers op te pakken.

 

    IN 2050    

De wereld is snel aan het veranderen. Dat heeft hem altijd gefascineerd. Hoe ziet de wereld er in 2050 uit en wat moeten wij nu doen of laten om daar een leefbare wereld van te maken? 

 

Het is duidelijk dat ons leven er in 2050 heel anders uit ziet. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar immers in sneltreinvaart op. In2050 hebben robots en ICT veel van onze prive en zakelijke taken overgenomen. Dit zal heel veel implicaties hebben voor hoe wij met elkaar samenleven en samenwerken. Hoe gaan we hier zakelijk en maatschappelijk mee om?

 

 

Diensten

ZAKELIJK

 

Veel bedrijven doen vandaag wat ze doen, omdat ze het gisteren ook deden… 

Maar zeker in de huidige tijd gaan ontwikkelingen heel snel. Reisbureaus zijn in 10 jaar bijna compleet van de markt verdwenen. De retail heeft het zwaar door online shopping. Steeds meer mensen hebben geen vaste telefoonlijn meer. Het kan maar zo zijn dat ook jouw producten, diensten of processen niet meer aansluiten op de behoeften van morgen.

Aan de andere kant bieden alle ontwikkelingen ook kansen waar je met je bedrijf op in kunt spelen.

MAATSCHAPPELIJK

 

Ons land wordt steeds meer als een bedrijf geleid en de roep is steeds harder om alles steeds efficiënter te doen…

Maar in de praktijk zie je bij de overheid meer dan eens dat de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. En dat bezuinigen op het ene beleidsterrein soms leiden tot kostenstijgingen op een ander beleidsdomein. Ook leidt de roep om efficiency nog wel eens tot overmatige systeemgerichtheid ten koste van mensgerichtheid. Maatschappelijk gezien is het zaak om steeds te blijven innoveren zonder de burger uit het oog te verliezen.

    Zakelijk    

 
 
TRENDONDERZOEK

 

Krijg weer een frisse blik

Voldoen jouw producten, diensten of processen nog wel aan de eisen en wensen van klanten nu en in de nabije toekomst? Door de hectiek van de dagelijkse drukte heb je vaak geen tijd om daar eens uitgebreid bij stil te staan. Daar kan ik bij helpen. Je krijgt weer een frisse blik en kunt daarnaar handelen.

 

stappen

1.kennismaking - jij vertelt over je business, waar jullie goed in zijn en hoe jij de toekomst ziet

2.branche-onderzoek - op basis van wat ik te weten kom over jullie bedrijf ga ik op onderzoek uit

3.ketenonderzoek - ik neem ook contact op met toeleveranciers en klanten

4.conclusies - dat verwerk ik in een presentatie met concrete conclusies en actiepunten

5.terugkoppeling - en dat presenteer ik voor jou en het management team

BUSINESS DEVELOPMENT

 

Speel in op nieuwe kansen

De veranderende wereld biedt ook nieuwe kansen. Pakketdiensten floreren door de ontwikkeling van online shopping als nooit tevoren. Biedt de nieuwe wereld ook kansen voor jouw bedrijf? 

Uit het trendonderzoek kan blijken dat er bedreigingen zijn of kansen liggen voor jouw bedrijf waar je op in wil gaan spelen. Maar dit mag liefst niet ten koste gaan van de normale dagelijkse business. Als project- en programmamanager heb ik veel ervaring met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en deze integreren in je bestaande organisatie. Op deze wijze draait je bedrijf door en speel je toch in op nieuwe kansen.

 

stappen

Na een kennismakingsgesprek volgt een voorstel op maat. 

 

Maatschappelijk

BURGERINITIATIEF EN PROEFTUINEN

 

Benut de kracht in de samenleving

De roep om efficiency kan heel terecht zijn. Niemand is voorstander van geldverspilling. Maar bezuinigingen uitvoeren met de kaasschaaf en alles een beetje minder doen levert lang niet altijd het beste resultaat. Drastisch anders kijken is soms nodig. Bijvoorbeeld: het gebruik maken van kennis, kunde en initiatieven van burgers kan vaak veel geld besparen. Door mijn ervaring als programmamanager bij diverse proeftuintrajecten en met mijn frisse blik voeg ik veel waarde toe.

 

stappen

Na een kennismakingsgesprek volgt een voorstel op maat. 

 

    Contact    

Hermanstraat 13

2315 JT  Leiden

Nederland

 

jaap@lageman.nl

Tel: +31 06 14418775

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018-2019 by Lageman.nl. Proudly created with Wix.com